Научен стил

Стилистика

Научен стил


Научен стил – използва се в професионални и научни среди има познавателно-информативна функция.

Обработен е и е съобразен с книжовните норми. Служи си най-вече с термини, абстрактна лексика, безлични глаголни конструкции. Липсва оценъчно-експресивна окраска.


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 20740