Художествен стил

Стилистика

Художествен стил


Художествен стил – удовлетворява естетическите потребности, свързани със словото.

Езикът му се отличава с образност и емоционалност, преносни употреби, засилена метафоричност, алегоричност, употреба на неологизми и поетизми. За постигане на въздействената функция в поезията от основно значение са ритъма, римата, стиховата и строфичната организация.


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 22655