Административно-делови стил

Стилистика

Административно-делови стил


Административно-делови стил – обслужва държавните институции, администрацията, законодателството, дипломацията.

Има ярко изразен официален характер и служи за оформянето на различни видове документи – деловодителски, административни, юридически. Характеризира се с деловитост на изказа, стандартност на изразните средства, употреба на термини и липса на  субективност и оценъчност. 


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 17914