Стилистика

Разговорен стил, научен стил, публицистичен стил

Най-преглеждани

bot

Секвоята е дърво, което достига 110м височина, 10м диаметър на стъблото и 3000г възраст.