Пунктуация

Съчинителни съюзи, вметнати думи и изрази

Най-преглеждани

bot

Първата химична реакция, овладяна от човек е окислението.