Уподобяване на съгласните

Правописни правила

Уподобяване на съгласните


Представки, които завършват на звучен съгласен, се пишат винаги с него независимо как се изговарят: из, без, през, раз, под, над, зад, пред, в, об


При изговор, ако след звучен съгласен има беззвучен, звучният се обеззвучава

проверка: чрез разлагане на думата на съставните морфеми

разказвам = раз + казвам, надхвърлям = над + хвърлям,
 
изписан = из + писан, безпокойство = без + покой,
 
подшивам = под + шивам, втрия = в + трия
  • Представките, които завършват на беззвучен съгласен са само ОТ и С
  • При изговор, ако след беззвучен съгласен има звучен, беззвучният се озвучава
проверка: чрез разлагане на думата на съставните морфеми
 
отговор = от + говор, сдавам = с + давам, сграда = с + града

 


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 22426