Променливо Я

Правописни правила

Променливо Я


Пише се и се изговаря -Я, когато: 

1.) гласната е под ударение:

             мляко, сняг, грях

2.) следващата сричка НЕ съдържа Е, И, Ж, Ч, Ш:

            мляко – млечен, сняг – снежен, грях – грешен

Пише се и се изговаря Е в множествено число на причастията, завършващи на Л, Н Т:

           обгорял – обгорели, огрян – огрени, разлят – разлети, изпят – изпети

Пише се и се изговаря Я в множествено число на причастията на -Щ:

           вървящ – вървящи, стоящ – стоящи, клонящ – клонящи


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 61278