Подвижно Ъ (ър/ръ, ъл/лъ)

Правописни правила

Подвижно Ъ (ър/ръ, ъл/лъ)


Звукът Ъ може да променя мястото си спрямо съгласните Р и Л!

В едносричните думи липсва правило

стръв, грък, връх, глъч, плъх, плът

сърп, твърд, вълк, дълг, жълт, дърт

В многосричните думи

1.) стои пред Р или Л, когато след тях има само един съгласен звук:

върба, гърне, бъркам, гълча, мълча

2.) Ъ преминава след Р или Л, когато след тях има два или повече съгласни звука:

Връбница, грънчар, брънка, глътна, млъкна

ИЗКЛЮЧЕНИЕ – При глаголи от несвършен вид с наставка -В-

избързвам, опържвам, привършвам, претърсвам


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 42203