Двойно Н

Правописни правила

Двойно Н


При прилагателните имена в женски и среден род, ед. ч. и в множествено число

1) Когато прилагателното в мъжки род завършва на -НЕН, пишем -НН-:

есенен – есенна, есенно, есенни

камбанен – камбанна, камбанно, камбанни

2) Когато прилагателното в мъжки род завършва на -ЕН, пишем едно -Н-:

особен – особено, особена, особени

съвършен – съвършена, съвършено, съвършени


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 37230