Правописни правила

сложни думи, елезия, обеззвучаване и др.

Най-преглеждани

bot

Дължината от китката до лакътя е равна на дължината на стъпалото.