Тропи

Литературни термини

Тропи


Тропи - наред с фигурите и стилистическите похвати, разновидност на стилистическите средства.Отличават се с иносказателното си въздействие и с преносния см. на думите и на изразите при съпоставянето на прояви и явления, от които на някои от тях се приписват свойства каквито те обективно не притежават.


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 7953