Тоническо стихосложение

Литературни термини

Тоническо стихосложение


Тоническо стихосложение - метрична система, основана на еднакъв брой акцентувани(ударени) срички в стиха, като броят на неакцентуваните е произволен. 


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 6153