Тип

Литературни термини

Тип


Тип - 1.обобщен худ.образ, изразяващ характерни черти на група лит. герои както в положителен, така и в отрицателен смисъл, като например: Т. на самопожертвователен човек, на безкористник, на спонтанен художник или Т. на двуличник, на страхливец, на користолюбец;

2. разновидност на лит. вид или жанр, утвърден като творчески еталон. 


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 3953