Сравнение

Литературни термини

Сравнение


Сравнение - стилистическа и реторическа фигура,

основана върху съпоставянето на общи или различни признаци между явления и прояви, като обикновено се сравнява познато с непознато, изпитвано с неизпитвано, конкретно с абстрактно, поради което сравнението приема една или друга форма: пряко и непряко, отрицателно и потвърдително, стеснително и разширително. 


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 5023