Символизъм

Литературни термини

Символизъм


Символизъм - направление в художествената литература и в изобразителните изкуства, възникнало в края на ХІХ век и началото на ХХ век.

Отначало във Франция.Целта е да се предизвика поврат в изобразителните средства с насока не към пряката, а към косвената проекция на действителността в творческото съзнание.


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 5784