Символ

Литературни термини

Символ


Символ - предметно конкретизиран образ с преносно значение,

допринасящ за усвояване на характерните черти на действителността.Основава се на метафоризъм, алегоризъм и паралелизъм.


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 14457