Ретроспекция

Литературни термини

Ретроспекция


Ретроспекция е творчески метод на изображениe, използван обикн. в сюжетни произведения с голям обем, при които хронологическата последователност на сюжетното развитие съзнателно е нарушена от автора, като се дава преднина на по-стари събития пред по-нови или събитията не протичат в строг хронологичен ред, а съобразно с едно или друго възпоминание на героя. 


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 6523