Реалия

Литературни термини

Реалия


Реалия - характерни за някой народ или национална култура прояви, допринасящи за очертаване на неговото спонтанно възникнало народностно своеобразие в етнографски, езиков, социален и истор. аспект.При лит.-худ. творчество Р. е важен способ за изразяване на народностната специфика особено в култ.-истор. план.


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 5663