Проблематика

Литературни термини

Проблематика


Проблематика - широк спектър от худ.-естет. и идейно-теоретически задачи, поставени за разрешение от обществото, от самите писатели или литературоведи като жизнена и творческа програма съобразно с творческите им аспирации.П. следва внимателно да се различава от тематиката като конкретизация на творческите задачи и като характеристика на творческата дейност. 


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 4985