Синоними

Лексикология

Синоними


Синоними – думи, които имат различен звуков състав, но са близки или еднакви по значение.

  • Синонимите почти винаги се отличават един от друг или по своето лексикално значение, или по своята емоционално-експресивна окраска, или по стилистичната принадлежност към определен жанр на речта, или по своята употреба, или по способността да се свързват с други думи.
*Синонимите: знаме, препорец, флаг, байрак, трикольор, трицвет, стяг се отличават по между си главно по емоционално-експресивната си окраска и по принадлежността си към различни стилове и жанрове на речта:
 
- думите пряпорец и стяг са остарели, а байрак също се употребява в народната реч и е в процес на отстраняване.
 
- думите флаг, трикольор и трицвет се използва главно в книжните стилове.
 
- знаме има най-широка употреба и принадлежи на стилистично-неутралната лексика.

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 17787