Общоупотребима лексика

Лексикология

Общоупотребима лексика


Общоупотребима лексика – достояние е на всички носители на езика, осигурява пълноценното общуване в бита, културния и обществено-политическия живот.


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 12330