Лексикология

синоними, антоними, пароними, оминими и др.

Най-преглеждани

bot

Плъховете се размножават толко бързо, че след 18 месеца, два плъха могат да имат над 1 милион потомъка.