Лексикология

синоними, антоними, пароними, оминими и др.

Най-преглеждани

bot

Ако разкъсате дъждовния червей на две части той не умира, а продължават да живеят два червея