Лексикология

синоними, антоними, пароними, оминими и др.

Най-преглеждани

bot

Секвоята е дърво, което достига 110м височина, 10м диаметър на стъблото и 3000г възраст.