Лексикология

синоними, антоними, пароними, оминими и др.

Най-преглеждани

bot

Кучетата са споменати 14 пъти в Библията.