Лексикология

синоними, антоними, пароними, оминими и др.

Най-преглеждани

На Вуте да му е зле - настолна игра
bot

Кръвта на омара е безцветна, но изложена на кислород се променя на синя.