Лексикология

синоними, антоними, пароними, оминими и др.

Най-преглеждани

bot

Хората, работещи с дясната ръка живеят средно с по 9 години повече от тези, работещи с лявата.