Басня

Жанрове

Басня


Басня - кратко повествование, в което на основата на някакъв контраст между отделни случки, житейски позициим начини на поведение и пр. се прави обобщение в етичен план.

Действащи лица в баснята са обикновено животни, растения, предмети, по-рядко хора. Характерен белег на баснята е алегорията(иносказанието). Класически примери за авторски басни са "Гарван и лисица" от Езоп, "Кокошката със златните яйца" от Лафонтен, "Богатият Мравей" от Елин Пелин.


Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 7349