Съгласуване на местоименията

Граматични правила

Съгласуване на местоименията


Местоименията КОЙТО, КОИТО се съгласуват с предходното съществително: 

*например: Бурята, която счупи клоните на дъба, беше много силна.

Местоименията ЧИЙТО, ЧИИТО се съгласуват със следходното съществително: 

*например: Дъбът, чиито клони са счупени…

 

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 48391