Особености на бройната форма

Граматични правила

Особености на бройната форма


Особености на бройната форма при съществителните имена   от мъжки род


- Съществителните имена, назоваващи лица (мъже) имат само една форма за множествено число, окончаваща на И:
двама спортисти, пет инженери, осем войници, много ученици, малко учители
 
- Съществителните имена за нелица имат различия при образуването на бройна форма:
 
А) при числителни те получават окончание А:
пет стола, седем чина, осем прозореца, девет компютъра, единадесет радиатора, два бора
 
Б) при наречията за количество много, малко, толкова получават окончание И или ОВЕ:
много столове, малко чинове, толкова прозорци, много компютри, малко радиатори, много борове
 

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

Информация

  Преглеждания: 88293