Граматични правила

части на речта, окончания, изрази за учтивост

Най-преглеждани

bot

Кръвта на омара е безцветна, но изложена на кислород се променя на синя.