Езикова култура

Правила и понятия, включени в програмата за зрелостния изпит

Правописни правила

Правописни правила

сложни думи, елезия, обеззвучаване и др.

Общо 16 добавени
Граматични правила

Граматични правила

части на речта, окончания, изрази за учтивост

Общо 2 добавени
Пунктуация

Пунктуация

Съчинителни съюзи, вметнати думи и изрази

Общо 4 добавени
Лексикология

Лексикология

синоними, антоними, пароними, оминими и др.

Общо 10 добавени
Стилистика

Стилистика

Разговорен стил, научен стил, публицистичен стил

Общо 5 добавени
Жанрове

Жанрове

Теория на литературните жанрове и видове

Общо 20 добавени
Тропи и фигури

Тропи и фигури

Език на художествената литература

Общо 8 добавени
Литературни термини

Литературни термини

Речник на литературните термини

Общо 29 добавени
bot

Бил Гейтс печели $250 всяка секунда, това прави около $20 милиона на ден и $7,8 милиарда годишно. Ако си изпусне на земята $1000, няма смисъл да си прави труда, да се навежда, за да ги вземе, защото вече ще ги е спечелил отново.