Бисери от матура 2015

Бисери върху произведението на Пейо Яворов - Заточеници

Бисери върху произведението на Пейо Яворов - Заточеници

Яворов в това стихотворение описва българския народ като заточен на един кораб.

Яворов се сбогува със сушата, защото е заклещен на един кора.

Яворов е написал стихотворенията "Арменци", "Евреи" и "Баджанаци".

Яворов е един от най-изтЪканите творци на българската литература.

Яворов е имал и съпруга, и любовница, но умира твърде млад.

Стихотворението "Задоченици"...

Стихотворението "Заточеници" е интерпетативно съчинение.

В третия стих се казва как ги е продал КМЕТЪТ.

Ако се задълбочим по-дълбоко в определени творби, може да открием дълбок и тежък аспект.

Героят вижда как Вардар, Дунав и Марица ще греят в гроба му.

Лирическият говорител и неговата дружина обичат всеки стрък и всеки клон от родината.

Лирическият герой ОПЯВА своя роден край, понеже заминава за чужбина.

Без родина човек живее само по повърхността на света.

Човек, изгубил родината си, се превръща в предадено животно.

Дори и гроба, Родината пак ще липсва на заточените.

България някога е била силна държава, а сега е като една плюнка на картата на света

Всичко, що се синее и зеленее - това е България!

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

bot

Колкото повече се смее човек през деня, толкова по-добре спи през ноща.