Бисери от матура 2010

От изтегленото стихотворение на Иван Вазов - "Левски"

Бисери върху произведението на Иван Вазов - Левски

"Левски е живял 9 години с чуждо сърце и самоличност и всяка година си сменял адреса по местоживеене. По тази причина той забравял уютния си дом и нямал време дори за физиологичните си нужди."

"Словото има голяма сила. Ако не беше то, може би никога нямаше да надвием над другите биологични видове."

"Словото е пистолетът, на който Левски натиска спусъка и пуска куршум, за да може хората да оцелеят. Затова е канализацията му за светец."

"Левски прилича на работник на нива. Той върви, а зад него жълтее семето."

"Иван Вазов поставя одата "Левски" пред всички други революционери. В одата героят е изразен все едно като че ли е герой от Гръцката митология: безстрашен, безсмъртен, доколкото си спомням."

"В чужбина Вазов се запознава с произведенията на известни чуждестранни автори (Юго, Хамлет)."

"Вазов започва одата "Левски" с времетраене "9 годин", което показва колко време му е отнело, за да напише одата."

"Иван Вазов е от следосвобожденските творци, който си има свой собствен очерк. Той е голям родолюбец и антипод."

"Последният работодател на Иван Вазов му казал да стане поп или композитор. Казал му да си ходи в България, че там имало повече работа за него."

"Словото е на върха на хранителната верига. Аз съм самият пример за силата на словото. Кръвта ми кипва, кожата ми настръхва".

"Паисий пише историята, Левски я говори, а хората са се забравили и се бъхтят за власт."

"За родината Левски умира дори разпънат на кръста."

"Чрез словото си Левски се опитва да натрапи идеята си. Той е зъл предводител."

"Апостолът привиква към работа в екип."

"Левски е един своеобразен маргинал."

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

bot

Сините четки за зъби са по-употребявани от червените.