Бисери от матура 2009

Бисери от 2009 произведение на Алеко Константинов

Бисери върху произведението на Алеко Константинов - Разни хора, разни идеали

Чичото (чичката, чичето, старецът, бащата, дядото) е по-възрастен и с по-богат житейски опит и племенникът (младото момче, момъкът, детето, синът, внукът) трябва да се вслуша в съветите му: “Прави каквото правят хората: свий си опашката, па си налягай парцалите…”, “С гюрултия гърло се не пълни.”, “безобразия се вършат; нека се вършат, теб какво ти е? Мъ-ъ-ълчи си, па си гледай кефа.” Целта на творбата е “да покаже, че не е лесно да се възпитава малък нехранимайко”.

“Авторът внушава чувства на смеене и плачене на своите читатели.”

“Не е живял много, приблизително 35 години, но е написал около 25 файлетони, драми, романи и други негови произведения”. Те са изпълнени с “хумор, сатира и забава”.

“Алеко е комунист …”

"Алеко е “модернист”, “символист”, “конформист”.

"Алеко е най-известният революционер за свободата си”.

“Алеко е възрожденски творец”.

“Алеко твори в областта на леката литература, в произведенията му няма насилие, покъртителни човешки драми, убийства и кръв. Повечето от тях завършват смешно и щастливо.”

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:

bot

Топ 10 на най-търсените работи през 2010г., не са съществували през 2004г.