Димитър Димов

Биография

Живот

 
Димитър Димов е роден на 25 юни 1909 г. в град Ловеч. Определян е като „чудак“ от съучениците си и хранел нескрит интерес към книгите, физиката и химията. През 1918 г. майка му се жени повторно за Руси Генев — също офицер, както първия баща на писателя. Докато живее в София, Димов завършва гимназиалното си образование в Първа мъжка гимназия (1928). Пастрокът му завършва право и започва работа като тютюнев експерт — доходоносна професия, споделеният опит от която дава на младия писател познавателната основа за написването на най-известната му творба.
 
През 1928 г. Димитър Димов постъпва във Ветеринарномедицинския факултет на Софийския университет. През това време Димов е силно ангажиран и когато завършва през 1934 като доктор по ветеринарна медицина той вече е започнал работата си по роман. Междувременно постъпва на работа в Софийския централен бактериологичен институт, по-късно е командирован като микробиолог в Областната ветеринарно-бактериологична станция в Бургас.
 
Председател на Съюза на българските писатели от 21 март 1964 до смъртта си. Димов е автор на над 20 научноизследователски труда, а след 1966 в архива му са открити нови планове и ръкописи за 2 книги върху теорията на отражението. От 1942 Димов сътрудничи с разкази, пътеписи, откъси от романи и драми във вестниците „Литературен глас“, „Литературен фронт“, „Мир“, „Народна култура'“, „Отечествен фронт“, на списанията „Септември“, „Театър“. Творбите му го представят предимно като майстор на психологическия и социалния роман.
 
Писател с подчертано демократични позиции, Димов утвърждава в българската литература модерен художествен стил, който се отличава с психологическо проникновение, интелектуална задълбоченост, остра конфликтност и тънък усет към богатството на езика. Героите му, носители на силни чувства и амбиции, са детерминирани чрез социалните и нравствените стълкновения на епохата, за което оказва влияние както острото социално зрение на писателя, така и личното увлечение по идеите на Зигмунд Фройд, Фридрих Ницше, Анри Бергсон и творчеството на Октав Мирбо.
 
Презентация за Димитър Димов

Информация


Димитър Димов Снимка на Димитър Димов
born

25 юни 1909 г. в град Ловеч, България

death

1 април 1966 (на 56 г.) Букурещ, Румъния

info

„Тютюн“ се оказва не само един от най-четените романа в българската литература, но и спъникамъкът на българската марксическа критика.

Всички произведения на Димитър Димов

Ако информацията ви беше полезна, моля харесайте и споделете:


Други автори включени в матурите
Гео Милев - снимка Димчо Дебелянов - снимка Йордан Йовков - снимка Иван Вазов - снимка Никола Вапцаров - снимка

Снимки

Димитър Димов-Биографични снимки Димитър Димов-Творчество Димитър Димов-Жизнен път Димитър Димов-Поет